Velkommen til SKT!

 
Sameiet Kragskogen Terrasse (SKT) er ett av fem sameier i Kragskogen, nederst i Holmenkollåsen med adresse Olav Aukrusts vei 2 - 16, 0785 Oslo. Innkjøring er fra Ankerveien. SKT har 148 selveierleiligheter av terrasse-typen.
 
Beboerne er både unge mennesker, familier, voksne og eldre. Det er et godt etablert og veldrevet sameie hvor mange av de opprinnelige fortsatt bor. SKT har et bilfritt område med stor gjesteparkering.

 

 

04

Protokoll årsmøte 2014
13

Halvårsrapport fra Styret-Desember 2014 Halvårsrapport finans
21

/Portals/44/Filarkiv/Dokumenter/SKT_halva__2013.pdf
05

Kragskogen Foreldrelagsbarnehage er en nærmiljøbarnehage. Gå inn på www.kragskogenbarnehage.no for å se på opptakskriterier
01

2013 Protokoll Årsrapport/Portals/44/Filarkiv/Dokumenter/2013%20Protokoll%20Arsrapport.pdf
14

Halvårsrapport fra Styret        
27

Vi har fått klager på at enkelte bruker garasjen som lagringsplass.  Ikke er det pent (det sees best når bilene er ute midt på dagen, natuligvis), men det er også i enkelte tilfelle brannfarlig.  Vi viser også til Husordensreglenes Pkt. 6 om dette (www.skt .no).  Blir ikke søppel fjer...
13

Til alle beboere i SKT   Styret vil minne om følgende i Husordensreglene:   ----------------------  6.2 Gjesteparkering/biloppstillingsplasser ute   Plassene for gjesteparkering skal hovedsakelig brukes til besøksparkering.   Styret kan forlange fjernet bilvr...
06

2012 Protokoll Årsrapport.pdf
15

Halvårsrapport fra Styret - desember 2011

Sameiet Kragskogen Terrasse

Olav Aukrutsvei

0785 Oslo


Kontakt oss

Aktiviteter